Upiši master studij na Pravnom fakultetu

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu izvodi nastavu i na drugom ciklusu studija (master studij). Fakultet je pretprošle godine izmijenio koncept master studija, tako što je organizovao nekoliko smjerova odnosno...

Opširnije...

Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sa…

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO, sa sjedištem u Palama, dana 26.6.2017. godine REDOVNI STUDIJ RB Prezime, ime (ime roditelјa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa...

Opširnije...