• 1
  • 2
Prev Next

Konkurs za upis studenata u Školu rodne ravnopravnosti

Konkurs za upis studenata u Školu rodne ravnopravnosti

  REPUBLIKA SRPSKA VLADA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU GENDER CENTAR – CENTAR ZA JEDNAKOST I RAVNOPRAVNOST POLOVA   Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisuju   K O...

Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO, sa sjedištem u Palama, dana 27.6.2016.godine REDOVNI STUDIJ RB Prezime, ime (ime roditelјa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif. UKUPNO 1 2 3 4 5 6 1 Tešović...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Đorđa Perišića

O B A V J E Š T E NJ E Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Đorđa Perišića, dipl. pravnika pod nazivom ''Pravni oblici koncentracija privrednih subjekata'' za petak 16.09.2016...

Radislav Lale odbranio doktorsku disertaciju

Radislav Lale odbranio doktorsku disertaciju

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama, dana 04.03.2016. godine sa početkom u 12,00 časova, održana je odbrana doktorske disertacije kandidata mr Radislava Lale pod nazivom ''Osiguranje...

Danijela Čečar odbranila završni master rad

Danijela Čečar odbranila završni master rad

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, u utorak 02. februara 2016. godine sa početkom u 10.30 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Danijele...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Danijele Čečar

O B A V J E Š T E NЈ E Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Danijele Čečar, dipl. pravnika pod nazivom ''Značaj i vrste dostavlјanja u upravnom postupku'' za...

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Radislava Lale

Na osnovu člana 42. Pravilnika studiranja na postdiplomskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – prečišćeni tekst (doktorat – prijava, ocjena i odbrana doktorske disertacije), Fakultet  i z d...

Ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestra za studente I (prvog) ciklusa studija

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET P A L E O B A V J E Š T E NЈ E Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa studija koji su upisani u školskoj 2015/2016...

Obavještenje o predatom završnom master radu kandidata Danijele Čečar

O B A V J E Š T E NЈ E   Obavještava se javnost da je kandidat Danijela Čečar, dipl. pravnik dana 21.01.2016. godine predala Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom...

Rješenje disciplinske komisije

    UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET PALE Ul. Alekse Šantića br. 3 Telefon +387 57 226 609       Faks +387 57 226 892        Broj: 2339/15        Datum, 27.11.2015. godine         Na osnovu čl. 12 Pravilnika o disciplinskom...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga Borovčanina

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga Borovčanina

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Palama, u srijedu 25. novembra 2015. godine sa početkom u 12.00 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Olivija Zimonje

Javna odbrana magistarske teze kandidata Olivija Zimonje

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Palama, u utorak 24. novembra 2015. godine sa početkom u 13.30 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidatа Olivija Zimonje pod...