• 1
  • 2
Prev Next

Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - treći upisni rok

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO, sa sjedištem u Palama, dana 26.9.2016.godine   REDOVNI STUDIJ RB. Prezime, ime  (ime roditelja) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif. UKUPNO 1 Tomašević (Radoslav) Luka 005 23.48 30 53.48 Zaključeno...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Đorđa Perišića

Javna odbrana završnog master rada kandidata Đorđa Perišića

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na Palama, dana 16.09.2016. godine, sa početkom u 17.00 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Đorđa Perišića, dipl. pravnika...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Nemanje Kovačevića

Javna odbrana završnog master rada kandidata Nemanje Kovačevića

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na Palama,dana 14.09.2016. godine, sa početkom u 13.00 časova,  održana je  javna odbrana završnog master rada kandidata Nemanje Kovačevića, dipl. pravnika pod...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Nemanje Kovačevića

O B A V J E Š T E NЈ E Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Nemanje Kovačevića, dipl. pravnika pod nazivom ''Specijalne istražne metode kao osobenost procesnog zakonodavstva...

Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - drugi upisni rok

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO, sa sjedištem u Palama, dana 29.8.2016.godine REDOVNI STUDIJ RB Prezime, (ime roditelјa) ime ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa...

Konkurs za upis studenata u Školu rodne ravnopravnosti

Konkurs za upis studenata u Školu rodne ravnopravnosti

  REPUBLIKA SRPSKA VLADA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU GENDER CENTAR – CENTAR ZA JEDNAKOST I RAVNOPRAVNOST POLOVA   Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisuju   K O...

Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO, sa sjedištem u Palama, dana 27.6.2016.godine REDOVNI STUDIJ RB Prezime, ime (ime roditelјa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif. UKUPNO 1 2 3 4 5 6 1 Tešović...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Đorđa Perišića

O B A V J E Š T E NJ E Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Đorđa Perišića, dipl. pravnika pod nazivom ''Pravni oblici koncentracija privrednih subjekata'' za petak 16.09.2016...

Radislav Lale odbranio doktorsku disertaciju

Radislav Lale odbranio doktorsku disertaciju

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama, dana 04.03.2016. godine sa početkom u 12,00 časova, održana je odbrana doktorske disertacije kandidata mr Radislava Lale pod nazivom ''Osiguranje...

Danijela Čečar odbranila završni master rad

Danijela Čečar odbranila završni master rad

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, u utorak 02. februara 2016. godine sa početkom u 10.30 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Danijele...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Danijele Čečar

O B A V J E Š T E NЈ E Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Danijele Čečar, dipl. pravnika pod nazivom ''Značaj i vrste dostavlјanja u upravnom postupku'' za...

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Radislava Lale

Na osnovu člana 42. Pravilnika studiranja na postdiplomskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – prečišćeni tekst (doktorat – prijava, ocjena i odbrana doktorske disertacije), Fakultet  i z d...