RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom …

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO, sa sjedištem u Palama, dana 2.7.2018. godine REDOVNI STUDIJ RB Prezime, ime (ime roditelјa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi...

Opširnije...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. god…

    IZVOD IZ KONKURSA         Na osnovu člana 5 i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10,104/11, 84/12,108/13, 44/15 90/16 i 31/18),Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1068/18 od...

Opširnije...