Spisak studenata koji su diplomirali u 2000. godini

Pravni fakultet je ponosan na svoje diplomirane studente i nadamo se da ćete nam se uvijek vraćati radi zajedničke saradnje, međusobne podrške i razmjene znanja i iskustava. Molimo Vas da se registrujete u bazu diplomiranih studenata, a to možete učiniti klikom na svoje ime.

 

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
od 01.01.2000. godine do 31.12.2000. godine

 

Redni broj Prezime (ime roditelјa) ime
1. Damjanac (Milosav) Aleksandar
2. Miloradović (Božidar) Ljubomir
3. Nikolić (Neđelјka) Žarka
4. Borovčanin (Dobrislav) Miodrag
5. Krajišnik (Momir) Nedelјko
6. Vidojević (Pavle) Mladenka
7. Ilić (Đorđe) Stanislavka
8. Glavaš (Uroš) Milosava
9. Dedijer (Lazar) Branka
10. Radovanović (Milovan) Želјka
11. Vukša (Dragan) Vladimir
12. Mrda (Rajko) Bilјana
13. Bogdanović (Lazar) Gordana
14. Bogdanović (Lazar) Gordana
15. Đogo (Miroslav) Saša
16. Petrović (Nedelјko) Nevenka
17. Vasilјević (Slobodan) Radenko
18. Lakić (Duško) Duška
19. Lakić (Duško) Duška
20. Podinić (Dragan) Branka
21. Vukotić (Gojko) Aleksandar
22. Govedarica (Bosko) Aleksandra
23. Tomović (Ilija) Mara
24. Damjanović (Branko) Vesna
25. Mitić (Čedomir) Verica
26. Maksimović (Jakša) Ranka
27. Kešelј (Rade) Radovan
28. Stanković (Borislav) Daliborka
29. Perućica (Vukan) Mileva

Štampa El. pošta