Spisak studenata koji su diplomirali u 2004. godini

Pravni fakultet je ponosan na svoje diplomirane studente i nadamo se da ćete nam se uvijek vraćati radi zajedničke saradnje, međusobne podrške i razmjene znanja i iskustava. Molimo Vas da se registrujete u bazu diplomiranih studenata, a to možete učiniti klikom na svoje ime.

 

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
od 01.01.2004. godine do 31.12.2004. godine

 

Redni broj Prezime (ime roditelјa) ime
1. Panić (Milorad) Milica
2. Tijanić (Drago) Veselin
3. Cvijetinović (Milomir) Vedrana
4. Pekić (Ljubo) Želјko
5. Radmilović (Jure) Katica
6. Marinčić (Đuro) Vesna
7. Veselinović (Neđo) Miloš
8. Krstić (Drago) Tanja
9. Nikitović (Radivoje) Igor
10. Kreštalica (Savo) Tajana
11. Marić (Ratko) Snježana
12. Marić (Ratko) Snježana
13. Vidović (Kostadin) Saša
14. Simović (Rajko) Vesna
15. Gračanin (Đorđo) Žana
16. Rašević (Milorad) Živorad
17. Drinjak (Lazar) Milijana
18. Lošić (Milorad) Marijana
19. Pologoš (Luka) Zoran
20. Karišik (Bogdan) Brankica
21. Krulј (Risto) Snežana
22. Jeremić (Blagoje) Darko
23. Čolaković (Mirko) Jelena
24. Filipović (Jovan) Zoran
25. Božić (Nenad) Ljilјana
26. Bogdanić (Dragoslav) Slobodan
27. Ćeklić (Tomislav) Gordana
28. Vujović (Rade) Danka
29. Petrović (Zoran) Želјko
30. Vakičić (Stevan) Želјka
31. Ostojić (Marko) Aleksandra
32. Ivković (Čedo) Dalibor
33. Paunović (Milenko) Mirjana
34. Beatović (Spasoje) Goran
35. Đukić (Jović) Siniša
36. Pandurević (Vlado) Dragiša
37. Nikolić (Budimir) Miodrag
38. Baranac (Jovo) Vukadin
39. Đuričić (Ljubomir) Dušan
40. Radikić (Milan) Milka
41. Dubočanin (Mitar) Miroslav
42. Despotović (Dragomir) Mira
43. Bakmaz (Dragan) Sanja

Štampa El. pošta