Oglasna tabla

Nastava iz predmeta: Radno i socijalno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                      

P A L E

Bijeljina

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti IV godine da se NASTAVA

iz predmeta

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

zakazana

dana 17.4.2018. godine od 09.00 – 13.00 časova

NEĆE ODRŽATI

zbog bolesti predmetnog nastavnika

novi termin održavanja nastave biće naknadno objavljen

Pale, 16.4.2018. godine                                     

PRODEKAN ZA NASTAVU

                                                                                                          Doc. dr Radislav Lale

Štampa