Oglasna tabla

Terminski raspored polaganja ispita iz predmeta: Pravno normiranje

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                      

P A L E

Bijelјina

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti da će se ISPIT – OKTOBARSKI ROK

iz predmeta:

PRAVNO NORMIRANJE

održati

12.10.2018. godine sa početkom u 11.20 časova

Štampa