Godišnjak studenata PFIS

Godišnjak SPFIS br. 1/2013

 

Naslovna strana Godišnjaka studenata PFIS

 

Uredništvo

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

 

S  A  D  R  Ž  A  J

 

STRUČNI RADOVI


 

Nemanja Kovačević, Primjena posebnih istražnih radnji u sprečavanju organizovanog kriminaliteta

1

 

Miodrag Borovčanin, Organizovani kriminalitet u privredno-finansijskoj oblasti sa posebnim osvrtom na kriminalitet u osiguranju

21

 

Vera Pejović, Oblici pravnosnažnosti upravnog akta

48

 

Snježana Borovčanin, Nadležnost notara

64

 

Bojan Planinčić, Načelo oportuniteta u postupku prema maloljetnicima

84

 

Velimir Mitrović, Ogled o odnosu kauze i ugovorne pravde

101

 

Sonja Perendija, Stefan Milićević, Pravne i etičke odlike prekida trudnoće

119

 

   

 

PRIKAZI


 

Ivan Ivanović, Jovan Karanović, Studentska revija za pri-vredno pravo: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

135

 

 

 

SUDSKA PRAKSA


 

Vladimir M. Simović, Sudska praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

137

STRUČNI RADOVI

 

Nemanja Kovačević, Primjena posebnih istražnih radnji u sprečavanju organizovanog kriminaliteta

1

 

Miodrag Borovčanin, Organizovani kriminalitet u privredno-finansijskoj oblasti sa posebnim osvrtom na kriminalitet u osiguranju

21

 

Vera Pejović, Oblici pravnosnažnosti upravnog akta

48

 

Snježana Borovčanin, Nadležnost notara

64

 

Bojan Planinčić, Načelo oportuniteta u postupku prema maloljetnicima

84

 

Velimir Mitrović, Ogled o odnosu kauze i ugovorne pravde

101

 

Sonja Perendija, Stefan Milićević, Pravne i etičke odlike prekida trudnoće

119

 

 

 

PRIKAZI

 

Ivan Ivanović, Jovan Karanović, Studentska revija za pri-vredno pravo: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

135

 

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

 

Vladimir M. Simović, Sudska praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

137

 


 

 

Štampa El. pošta