Oglasna tabla

Obavještenje za studente četvrte godine i apsolvente

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti četvrte godine i apsolventi da će,

od januarsko- februarskog roka školske 2018/2019. godine, za spremanje ispita iz

MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

važiti samo sljedeća literatura:

M. STANIVUKOVIĆ, M. ŽIVKOVIĆ,

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO (OPŠTI DEO), SLUŽBENI GLASNIK, BEOGRAD (IZDANJA OD 2013 - ).

U sekciji Ispitna pitanja, mogu se naći nova ispitna pitanja po navednoj literaturi, koja će, takođe, važiti od januarsko- februasrskog roka školske 2018/2019.

Do tada važi stara literatura i stara pitanja.

U Palama, dana 9.10.2018. godine                                  

Mr Dragana Damjanović, viši asistent

Štampa