Uslovi za upis

Uslovi za upis

Za upis na Pravni fakultet mogu se prijaviti svi kandidati koji su završili gimnaziju ili drugu četvorogodišnju srednju školu. Uslov za upis je uspješno položen prijemni ispit koji se organizuje krajem juna ili početkom jula svake godine. Prijemni ispit sastoji se u pisanju eseja iz maternjeg jezika na zadatu temu. Cilj ovakvog načina organizacije prijemnog ispita jeste da se vidi sposobnost izražavanja  kandidata i poznavanje maternjeg jezika.

 

Bodovanje

Kandidat može maksimalno ostvariti 100 bodova, 50 na osnovu postignutog uspjeha u srednjoj školi (aritmetička sredina prosječnih ocjena iz sva četiri razreda srednje šlole pomnožena sa 10 ) i 50 bodova na prijemnom ispitu.

 

Konkurs

Vlada Republike Srpske svake godine u junu objavljuje konkurs za upis studenata. U konkursu se određuje koliko svaki fakultet upisuje redovnih i vanrednih studenata i koliko ih se finansira iz budžeta Republike, te upisni rokovi i datum polaganja prijemnog ispita. O objavljivanju konkursa za upis u 2017–2018. školsku godinu bićete blagovremeno obaviješteni.

 

Dokumenti

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu studija dužni su uz prijavu priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list);
  2. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diploma o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
  3. Dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati su stekli uslove za upis su dužni prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje.

 

Školarina

Studenti koji se finansiraju iz budžeta ne plaćaju školovanje. Za njih to čini Republika Srpska.

Visina naknade za školovanje (školarina) za studente koji plaćaju školarinu utvrđuje se odlukom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske na prijedlog visokoškolskih ustanova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Proteklih godina, redovni studenti pravnih fakulteta koji se ne finansiraju iz budžeta plaćali su školarinu u iznosu od 440 KM (220 evra), a vanredni 1500 KM (750 evra). Ovaj iznos je nekoliko puta manji u odnosu na fakultete van Republike Srpske.

 

Za sva pitanja možete se obratiti na telefon 057/226-609, 057/227-138.

Odjeljenje u Bijeljini: 055/211-390

Želimo Vam mnogo uspjeha na prijemnom ispitu!

 

Štampa El. pošta