Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - drugi upisni rok i termini prijave za treći upisni rok

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

sa sjedištem u Palama,

dana 04.9.2017.godine

REDOVNI STUDIJ

RB Prezime (ime roditelјa) ime ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif.

UKUPNO

1 2 3 4 5 6
 1

Ninković (Dragan)

Miloš

10P10 48.09 50.00 98.09

Gluhović (Dragan)

Stefan

10P11 47.08 50.00 97.08

Erić (Miroslav)

Kristina

10P12 43.13 50.00 93.13

Milјković (Milan)

Milјana

10P13 38.16 40.00 78.16

Mijanović (Miloš)

Milica

10P14 37.20 40.00 77.20

Drakul (Goran)

Ana

10P15 36.57 40.00 76.57

Timarac (Zoran)

Dejan

10P16 35.51 40.00 75.51
 
8

Klačar (Goran)

Katarina

10P17 32.68 40.00 72.68
 9 

Nišić (Krsto)

Petar

10P18 31.55 40.00 71.55
10 

Parović (Mirko)

Šujo

10P19 27.29 30.00 57.29
11 

Šavija (Mišo)

Petar

10P20 26.88 30.00 56.88

Zaklјučeno sa rednim brojem 11 (jedanaest).

NAPOMENA: Kandidati od rednog broja 1zaklјučno sa rednim brojem 7 biće upisani

kao redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske, a

kandidati od rednogbroja biće upisani kao redovni sufinansirajući studenti.

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

Odjelјenje van sjedišta Bijelјina,

dana 04.9.2017.godine

REDOVNI STUDIJ

 

RB Prezime, (ime roditelјa) ime ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif.

UKUPNO

1 2 3 4 5 6
 1

Vidović (Želјko)

Jovana

20P10 47.08 50.00 97.08

Tomić (Želјko)

Sanja

20P11 46.96 50.00 96.96

Dukić (Dušan)

Tamara

20P12 43.91 40.00 83.91

Vlačić (Zoran)

Dobrila

20P13 42.17 40.00 82.17

Mićanović (Raco)

Aleksandar

20P14 41.10 40.00 81.10

Savić (Živan)

Gordana

20P15 37.20 40.00 77.20

Ropčević (Pero)

Andrijana

20P16 35.89 40.00 75.89
 

Babić (Miroslav)

Dušan

20P17 33.16 30.00 63.16

Kovačević (Zoran)

Stefan

20P18 27.46 30.00 57.46
10 

Božić (Perica)

Božica

20P19 25.85 30.00 55.85

Zaklјučeno sa rednim brojem 10 (deset)

NAPOMENA: Kandidati od rednog broja 1zaklјučno sa rednim brojem 7 biće upisani

kao redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske, a

kandidati od rednogbroja biće upisani kao redovni sufinansirajući studenti.

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

Odjelјenje van sjedišta Bijelјina,

dana 04.9.2017.godine

VANREDNI STUDIJ

 

RB

Prezime, (ime roditelјa)

ime

ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif.

UKUPNO

1 2 3 4 5 6
 1

Vladić (Vojislav)

Verica

20P50 42.87 50.00 92.87

Zaklјučeno sa rednim brojem 1 (jedan)

NAPOMENA: Treći upisni rok će se održati nakon održanog drugog upisnog roka prema sljedećim terminima:

  •        Prijavljivanje kandidata počinje 18.09.2017. godine, a završava se 22.09.2017. godine do 15.00 časova
  •        Polaganje prijemnog ispita je 26.09.2017. godine sa početkom u 09.00 časova
  •        Objavljivanje rezultata konkursa je do 27.09.2017. do 14.00 časova
  •        Upis primljenih kandidata obaviće se 28.09. do 30.09 2017. godine
  • Kontakt informacije– Pale - tel: 057/226-609  -  057/227-138
  • Kontakt informacije  -Bijelјina– tel: 055/211-390

Štampa El. pošta